گروه آموزشی : صنایع
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - صنایع

  • دانشجویان گرامی ، برای اطلاع از روزهای حضور حتما از طریق ارسال پیامک به شماره ی 09137944651 ،هماهنگی بفرمایید.
تقديرنامه ها و افتخارات

:: رتبه اول مقطع کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تربيت مدرس
مقام :
تاریخ : 1386/02/301