گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

  • قبل از مراجعه حضوري حتما از طريق شماره اعلام شده هماهنگي انجام شود.
  • شماره واتساپ 09372438408 جهت پاسخگویی 24 ساعته در اختیار دانشجویان است.
تقديرنامه ها و افتخارات

:: دانشجوي ممتاز رتبه اول مقطع دکتري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
مقام :
تاریخ : 1396/09/16


:: مدرس نمونه دانشگاه فني و حرفه اي شهيد مهاجر اصفهان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه فني و حرفه اي شهيد مهاجر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1382/11/14


:: دانشجوي ممتاز رتبه اول مقطع ليسانس

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
مقام : ریاست دانشگاه
تاریخ : 1381/06/251