رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: منتخب پژوهشي 94 واحد در زمينه علوم پايه

مرجع اهداء کننده : واحد مبارکه
مقام :
تاریخ : 1394/11/25


:: برترين مقاله اولين همايش ملي محققان جوان کشور

مرجع اهداء کننده : دبير همايش
مقام :
تاریخ :


:: پژوهشگر منتخب واحد

مرجع اهداء کننده : واحد مبارکه
مقام :
تاریخ : 1385/09/25


:: استاد نمونه اموزشي

مرجع اهداء کننده : واحد مبارکه
مقام :
تاریخ : 1386/09/29


:: استاد و پژوهشگر منتخب واحد مبارکه

مرجع اهداء کننده : دبير همايش هفته پژوهش استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1385/09/291