گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

  • برای دریافت سریعتر پاسخ سوالات خود از ایمیل زیر استفاده نمایید. ایمیل ها در اسرع وقت پاسخ داده می شودEmail:mr.ramezanpoor@gmail.com
تقديرنامه ها و افتخارات

:: حشنواره ممتازين و مبتکرين

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان
مقام :
تاریخ : 1384/12/11


:: جشنواره ممتازين و مبتکرين

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان
مقام :
تاریخ : 1385/10/191