گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

  • دانشجویان و محققین محترم ، جهت ارتباط و تبادل نظر با اینجانب می توانید از آدرسهای ایمیل درج شده در پروفایل بنده استفاده نمائید.
تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه

مرجع اهداء کننده : حوزه پژوهشي دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1399/10/01


:: نفر دوم مسابقات قرآن و عترت ( آشنائي با مفاهيم نهج البلاغه ) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه سال 1397

مرجع اهداء کننده : دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1397/10/01


:: نفر اول مسابقات قرآن و عترت ( زندگي نامه چهارده معصوم ) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه سال 1394

مرجع اهداء کننده : دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1394/10/01


:: رتبه دوم بيست و يکمين دوره مسابقات شفاهي قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه

مرجع اهداء کننده : دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1394/10/01


:: پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه

مرجع اهداء کننده : حوزه پژوهشي دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1394/12/01


:: دانشجوي ممتاز

مرجع اهداء کننده : استاندار اصفهان
مقام :
تاریخ : 1370/07/021