دکتر اکرم یوسف زاده
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

  • همه دانشجویان گرامی می‌توانند برای دسترسی به فایلهای جلسات به آدرس زیر مراجعه کنند elearn.iaumajlesi.ac.ir:۲۰۲۰ یا ۹۳.۱۲۶.۴۹.۱۴۳:۲۰۲۰
تقديرنامه ها و افتخارات

:: استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزادمبارکه
مقام :
تاریخ :


:: دانشجوي ممتاز

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي اصفهان
مقام :
تاریخ :1