گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

تقديرنامه ها و افتخارات

:: تشکر و قدرداني- همکاري نمونه

مرجع اهداء کننده : ارشد نظامي ارتش جمهوري اسلامي در استانهاي اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري
مقام :
تاریخ : 1389/07/10


به مناسبت هفته دفاع مقدس
:: برگزيده دانشجوي ممتازجهت ورود به دوره دکتري

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


:: کسب رتبه اول در بين فارغ التحصيلان در سال 1388 در مقطع کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :1