گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

  • آدرس تلگرام : shahrooz_shams@
اطلاعيه ها و اعلانات

:: آدرس تلگرام : shahrooz_shams@

(1395-11-07)