گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

  • قبل از مراجعه حضوري حتما از طريق شماره اعلام شده هماهنگي انجام شود.
  • شماره واتساپ 09372438408 جهت پاسخگویی 24 ساعته در اختیار دانشجویان است.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: قبل از مراجعه حضوري حتما از طريق شماره اعلام شده هماهنگي انجام شود.

(1400-04-27)
:: شماره واتساپ 09372438408 جهت پاسخگویی 24 ساعته در اختیار دانشجویان است.

(1395-12-21)