گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری

  • قابل توجه دانشجویان گرامی: دانشجویان می توانند روز چهارشنبه 2 مرداد 98 از ساعت 8 تا 12 جهت رسیدگی به اعتراضات مربوط به امتحانات به صورت حضوری به دفتر بنده در واحد مراجعه نمایند.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: قابل توجه دانشجویان گرامی: دانشجویان می توانند روز چهارشنبه 2 مرداد 98 از ساعت 8 تا 12 جهت رسیدگی به اعتراضات مربوط به امتحانات به صورت حضوری به دفتر بنده در واحد مراجعه نمایند.

(1398-03-23)