گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : آزاده نام خانوادگی : درودگر
تاریخ تولد : 1360/08/18
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.doroodGar@mau.ac.ir
ایمیل : a.doroodgar@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : آسيب شناسي و پيشگيري از آسيبهاي ورزشي و حرکات اصلاحي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربيت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : تاثير وضعيت قرارگيری پا بر ارتفاع پرش عمودی درجا