گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : آزاده نام خانوادگی : درودگر
تاریخ تولد : 1360/08/18
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.doroodGar@mau.ac.ir
ایمیل : a.doroodgar@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : آسيب شناسي و پيشگيري از آسيبهاي ورزشي و حرکات اصلاحي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1398
عنوان پایان نامه : تاثیر تمرینات تقویتی عضله سرینی بزرگ بر ریسک فاکتورهای آسیب رباط صلیبی قدامی زانو