گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

بيوگرافي

نام : سید محمدرضا نام خانوادگی : میر احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.mirahmadi@mau.ac.ir
ایمیل : m.mirahmadi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت تهران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : ساختمان های هوشمند
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار به وسیله شبکه های عصبی فازی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : توسعه سیستم خبره مدیریت استراتژیک منابع انسانی