گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری

بيوگرافي

نام : رحمت اله نام خانوادگی : نادری
تاریخ تولد : 1361/04/20
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : r.naderi@mau.ac.ir
ایمیل : naderi470@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت مالي، اخلاق حرفه اي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : --------
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : بررسی محتوای اطلاعاتی سود و جریانهای نقد عملیاتی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : در جریان
عنوان پایان نامه : بررسی آنومالی در مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای و مدلهای چند عاملی در سطح شرکت ( در جریان)با استفاده از بیز سلسله مراتبی