سمیرا ابوطالبی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - ریاضی

بيوگرافي

نام : سمیرا نام خانوادگی : ابوطالبی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : کاربرد موجکهای متناوب در حل معادلات انتگرالی فردهلم نوع دوم
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه : تعیین وزن تصمیم گیرندگان و رتبه بندی گزینه ها در مسائل تصمیم گیری چند معیاره