سیدغلامرضا جعفری
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : سیدغلامرضا نام خانوادگی : جعفری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : gh.jafari@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :