دکتر عبداله هادی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

بيوگرافي

نام : عبداله نام خانوادگی : هادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.hadi@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تحليل پوششي داده ها،تحليل بهره وري،تصميم گيري جند معياره،تصميم گيري فازي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تحقیق در عملیات
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :