گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداری

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : جعفری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : alirj@mau.ac.ir
ایمیل : alirj1358@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : پژوهش هاي بازار سرمايه، گزارشگري مالي، مدل هاي عاملي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : ویژگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : ادامه دارد
عنوان پایان نامه : تحلیل تاثیر ناهنجاری های بازار و فرصت های رشد آتی بر بازده آتی سهام