دکتر محسن دستگیر
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : دستگیر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.dastgir@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :