گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

بيوگرافي

نام : حسین نام خانوادگی : شایسته مقدم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.shayeste@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : بررسي کمانش و تحليل خزش مخاز نانوکامپوزيتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک جامدات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : تحلیل تنش های مکانیک ورق استوانه ای سوراخدار با استفاده از نرم افزار Ansys
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کاشان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : کمانش مخزن استوانهای جدار نازک تقویت شده با الیاف نانولوله کربنی تحت بار های ترکیبی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کاشان سال اخذ مدرک : -
عنوان پایان نامه : خزش مخزن استوانه ای جدار ضخیم نانو کامپوزیتی تحت فشار داخل و میدان مغناطیسی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: ANSYS
ارائه دهنده : دانشگاه صنعتی اصفهان
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: Catia
ارائه دهنده : بهاکو
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: نحوه نگارش زندگی نامه علمی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: Autocad
ارائه دهنده : دانشگاه صنعتی اصفهان
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: Fluent
ارائه دهنده : بهاکو
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : استاتیک، مقاومت مصالح،ترمودینامیک، نقشه کشی صنعتی 1،
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه تاریخ دوره :