دکتر محمد بهرامی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دکتری - آمار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : بهرامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :