گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جامعه شناسی

بيوگرافي

نام : شاپور نام خانوادگی : بهیان
تاریخ تولد : 1341/08/26
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sh.behyan@mau.ac.ir
ایمیل : sbehyan@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : جامعه شناسي هنر و ادبيات نقد ادبي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : جامعه شناسی نظری فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : جامعه شناسی رمان فارسی و مساله دیگری
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: نحوه ارائه یک سمینار خوب
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : هشت ساعت
عنوان دوره: آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : هشت ساعت
عنوان دوره: شرایط علمی و اجرایی شرکت در کنفرانس ها و کنگره ها
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : شانزده ساعت
عنوان دوره: مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : شانزده ساعت
عنوان دوره: نحوه نگارش زندگی نامه علمی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : هشت ساعت
عنوان دوره: مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : شانزده ساعت
عنوان دوره: چگونه از یک متن علمی اصلاعات استخراج کنیم
ارائه دهنده : رکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : هشت ساعت
عنوان دوره: گواهینامه آموزش ایجاد وبلاگ
ارائه دهنده : یروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : شانزده ساعت
عنوان دوره: گواهینامه آشنایی با اینترنت
ارائه دهنده : یروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : سی و دو ساعت
عنوان دوره: آشنایی با spss مقدماتی
ارائه دهنده : یروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : بیست و چهار ساعت