گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد

بيوگرافي

نام : فرزاد نام خانوادگی : کریمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : FarzadKarimi@mau.ac.ir
ایمیل : f_karimi110@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد بين الملل - اقتصاد سنجي مالي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اقتصادی - نظری
دانشگاه محل تحصیل : شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :