گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : گودرزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.goodarzi@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مديريت توليد و تحقيق در عمليات مديريت مالي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : هنرستان شهید خراجی شیراز سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اراد اسلامی مبارکه سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه : بررسی روند تولید پشم شیشه در کارخانه پشم و شیشه شیراز
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اراد اسلامی نجف اباد سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات اقتصادی بین واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی و واحدهای منفرد در سال 1376
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اراد اسلامی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :