گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کامپیوتر

  • کلیه کلاس های اینجانب روز چهارشنبه 23 فروردین تشکیل نمیشود. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
بيوگرافي

نام : مجید نام خانوادگی : سعیدی مبارکه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.saeedi@mau.ac.ir
ایمیل : m.saeedi@mau.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : واحد مبارکه سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : واحد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : سیستم های نرم افزاری
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :