گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حسابداری

بيوگرافي

نام : میثم نام خانوادگی : فروغی ابری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : meysam.forooghi@mau.ac.ir
ایمیل : mfo_1383@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :ديپلم رشته تحصیلی : رياضي فيزيك
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهيد چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
درجه تحصیلی :دکترا رشته تحصیلی : حسابداري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهيد چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :