گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آمار

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : ترابی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.torabi@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : آمار - نمونه گيري - قابليت اعتماد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : آمار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آمار اقتصادی و اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : ریسک افشا اطلاعات آماری در داده های خرد
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آمار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : مطالعه¬ای در خواص تصادفی و سالخوردگی سیستم های منسجم
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: -شرکت در دوره کاربرد تکنولوژی آموزشی در کلاس درس، اسفند 1387
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره :
عنوان دوره: -شرکت در دوره آشنایی با تحلیل پوششی داده¬ها، اسفند 1387
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره :
عنوان دوره: شرکت در دوره آشنایی با مهمترین بحران¬های دانشجویی، شهریور 1388
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره :
عنوان دوره: -شرکت در دوره آموزش تدوین برنامه درسی، شهریور 1388
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره :
عنوان دوره: شرکت در دوره کاربرد فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت، شهریور
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره :
عنوان دوره: شرکت در دوره مقدمات نیازسنجی آموزشی، شهریور
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره :
عنوان دوره: شرکت در دومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، خرداد1390
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره :
عنوان دوره: شرکت در دوره چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم، دی 1390
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره :
عنوان دوره: شرکت در دوره مقاله نویسی به زبان انگلیسی، دی1390
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره :
عنوان دوره: شرکت در دوره مهارت¬های تعلیم و تربیت 1و2 و3، مرداد1390
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس دوره آموزشی SPSS مقدماتی در کارگاه مربوط به ضمن خدمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تدریس دوره آموزش نرم افزارSPSS در جهاد دانشگاهی 1392
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تدریس کلاس های آمار آمادگی کارشناسی ارشد رشته های مدیریت ، حسابداری و اقتصاد جهاد دانشگاهی اصفهان از سال 1384 تاکنون
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : کلاس های آمار آمادگی دکتری رشته های مدیریت ، حسابداری و اقتصاد جهاد دانشگاهی اصفهان از سال 1389 تاکنون
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دریس دوره آموزشی SPSS تکمیلی در کارگاه مربوط به ضمن خدمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، تابستان 1395
محل دوره : تاریخ دوره :