گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

  • عزیزان این هفته کوییز دارید ؛ با آمادگی در کلاس حاضر شوید
  • دانشجویان عزیز؛ اگر موردی دارید فعلا از طریق سامانه هماهنگ نمایید؛ موفق وسالم باشید.
  • دانشجویانی که پروژه وکارآموزی یا معرفی به استاد دارند از طریق سامانه اطلاع داده وهماهنگ نمایند.موفق باشید.
  • موفقيت درثبات قدم نهفته است. Success lies in perseverance.
  • فارغ التحصيلان در صورت تمايل به انجام پروژه ها ويا تشکيل هسته وشرکت دانش بنيان به مرکز رشد مراجعه نمايند ودر صورت نياز به اطلاعات بيشتر با اينجانب در ارتباط باشيد؛به اميد موفقيت همه شما عزيزان
  • دانشجويان عزيزی که پروژه ؛کارآموزی ومعرفی به استاد دارند لطفا قبل از مراجعه حتما از طريق ارتباط با استاد هماهنگ ويا حداقل سايت احتصاصی اساتيد رامطالعه نماييد؛موفق باشيد.***لينک انتهای صفحه را مشاهده نماييد.
بيوگرافي

نام : فریبا نام خانوادگی : مجیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : F.Majidi@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : هوش مصنوعي و سيستم خبره؛؛ اينترنت اشيا؛ ميکروکنترل وسيستم هاي امنيتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : اِجاد محيط مستند سازی درون خطی برای سیستمهای اطلاعاتی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کامپيوتر(گرايش.معماری)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1400
عنوان پایان نامه : ارائه معماری سلسله مراتبی هوشمند (HFDRL) جهت ارتقای کارایی حافظه نهان مرزی در اینترنت اشیا
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مبانی علم حقوق وآشناي با تشکيلات قضايی
ارائه دهنده : کانون کارشناسان دادگستری
محل دوره : کانون کارشناسان دادگستری طول دوره : 4 ساعت
عنوان دوره: آءین دادرسی مدنی
ارائه دهنده : کانون کارشناسان دادگستری
محل دوره : کانون کارشناسان دادگستری طول دوره : 4 ساعت
عنوان دوره: اصول تعليم وتربيت اسلامی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات وآموزش نيروی انسانی دانشگاه
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد خمينی شهر طول دوره : 16 +16 ساعت
عنوان دوره: INTRO CCNA+INTERCONNECTING CISCO
ارائه دهنده : مرکز مطالعات وآموزش نيروی انسانی دانشگاه
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد مبارکه طول دوره : 60 ساعت
عنوان دوره: وظايف ونقشهای سرپرستی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات وآموزش نيروی انسانی دانشگاه
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد مبارکه طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: آشنايي با آيين نامه های آموزشی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات وآموزش نيروی انسانی دانشگاه
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد مبارکه طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: کاربرد تکنولوژی آموزشی در کلاس درس
ارائه دهنده : مرکز مطالعات وآموزش نيروی انسانی دانشگاه
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد مبارکه طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: کاربرد فناوری اطلاعات در تعليم وتربيت
ارائه دهنده : مرکز مطالعات وآموزش نيروی انسانی دانشگاه
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد مبارکه طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: تربيت مدرس تخصصی کارآفرينی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات وآموزش نيروی انسانی دانشگاه
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد مبارکه طول دوره : 120 ساعت
عنوان دوره: برنامه درسی راهبردی بسته يادگيری زمين مبتنی بربرنامه ريزی چند بعدی
ارائه دهنده : انجمن اطلاعات برنامه ای ايران وواحد خوراسگان
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد خوراسگان(اصفهان) طول دوره : 6 ساعت