دکتر حسن قربانی دینانی
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

بيوگرافي

نام : حسن نام خانوادگی : قربانی دینانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : hassan.ghorbani@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : بازرگاني -بازاريابي مصرفي و صنعتي -مديريت ستراتژيک - مديريت منابع انساني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : امکان سنجی ذوب اهن اصفهان در بکارگیری تجارت الکترونیکی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : طراحی و ازمون مدل بازار یابی داخلی در هتل های اصفهان