گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - تربیت بدنی

  • دانشجویان درس روش ها و فنون تدریس ۱ می توانند جزوه مربوطه را از بخش دانلود فایل ذخیره و مطالعه فرمایند.
بيوگرافي

نام : حسام نام خانوادگی : اشراقی ورنامخواستی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :