گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - تربیت بدنی

  • با سلام دانشجویان گرامی که در ترم جاری واحد حقوق ورزشی را در مقطع کارشناسی اخذ نموده اند به بخش دانلود فایل جهت دریافت درسنامه مربوطه مراجعه نمایند با تشکر
  • با سلام دانشجویان گرامی که در ترم جاری واحد سازمان مدیریت در آموزش و پرورش را اخذ نموده اند به بخش دانلود فایل مراجعه و فایل درسنامه مربوطه را دانلود نمایند. با تشکر
  • با سلام دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد که در ترم جاری واحد درسی اردوهای ورزشی و مسابقات را اخذ نموده اند جهت انتخاب عناوین پروژه های خود جهت ارائه کلاسی به بخش دانلود فایل مراجعه نمایند.
  • با سلام دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد که در ترم جاری واحد کاربرد کامپیوتر در مدیریت ورزشی را با اینجانب اخذ نموده اند جهت دانلود منبع تستی و تشریحی آزمون به بخش دانلود فایل مراجعه نمایند
  • با سلام دانشجویان گرامی برادر که در ترم جاری واحد والیبال را اخذ نموده اند جهت اطلاع از مواد امتحانی و بارم هر بخش به قسمت دانلود فایل مراجعه نمایند.
  • با سلام دانشجویان گرامی برادر که در ترم جاری واحد والیبال را اخذ نموده اند جهت دانلود درسنامه مربوطه به بخش دانلود فایل مراجعه نمایند
بيوگرافي

نام : حسام نام خانوادگی : اشراقی ورنامخواستی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :