دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیک

بيوگرافي

نام : شهزاد نام خانوادگی : طلاکش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sh.talakesh@mau.ac.ir
ایمیل : sh.talakesh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : فيزيک ماده چگال
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه الزهرا تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : توابع اپراتورهای جابجا ناپذیر و روشهای فضای فاز در مکانیک کوانتومی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه : مطالعه ابتدا به ساکن خواص ترمودینامیک برخی سامانه های همبسته قوی و نانو لایه های آنها با استفاده از روش شبه هارمونیک