گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ادبیات

  • برای مشاهدۀ نمونۀ سوالات به قسمت دانلود مراجعه کنید.
بيوگرافي

نام : حسین نام خانوادگی : جلالی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.jalali@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : شاهنامه پژوهي ، فرهنگ ايران باستان ، ادبيات تطبيقي ، ادبيات حماسي ، علوم بلاغت، بديع ، سبک شناسي و ادبيات کودکان و نوجوانان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : شاهنامه و تاریخ( مقایسه بخش تاریخی شاهنامه با کتب معتبر تاریخی)
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی آیین ها و باورهای ایران باستان در شاهنامه و متون اوستایی و پهلوی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: بیش از 900 ساعت دوره آموزرش های ضمن خدمت
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد مبارکه و نجف آباد
محل دوره : طول دوره : 1382-1400
عنوان دوره: تبیین سیاست ها و راهبردهای فرهنگی
ارائه دهنده : منطقه 4
محل دوره : مشهد مقدس طول دوره : 1392
عنوان دوره: اصول تعلیم وتربیت اسلامی(ضیافت اندیشه)
ارائه دهنده : منطقه4
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر طول دوره : 1392
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آیین نگارش و مکاتبات اداری
محل دوره : دانشگاه آزاد مبارکه تاریخ دوره : 1386
عنوان دوره : شیوه مکاتبات اداری
محل دوره : فرمانداری مبارکه تاریخ دوره : 1392
بنده از 1382/1/1 عضو هيات علمي واحد مبارکه بوده و حائز رتبه ي نخست در ميان دانش آموختگان کارشناسي ارشد و رتبه اول در آزمون ورودي دکتري زبان و ادبيات فارسي مي باشم.ضمنا نزديک به 4 سال مديريت گروه آموزشي عمومي را به عهده داشته ام و از 1395/10/12  با حکم سازمان مرکزي دانشگاه آزاد ،هيات علمي رسمي-قطعي واحد مبارکه هستم.