گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : باقریان
تاریخ تولد : 1357/05/01
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.bagherian@mau.ac.ir
ایمیل : bagherian_2009@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه : -