گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حسابداری

  • نمرات میان ترم میانه 1
  • جهت دریافت پروژه ی اصول 1 - موسسات بازرگانی به بخش دانلود فایل مراجعه نمایید.
  • پروژه اصول حسابداری 1
بيوگرافي

نام : سمیه نام خانوادگی : پور حسین
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s.poorhossein@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : نگرش مدیران در ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی- شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :ديپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان فاطمیه سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: 1- بررسی و تحلیل فرق مختلف موجود در دوران معاصر
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 2- آشنایی با تفسیر سوره ی واقعه
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 3- دوره ها ی تافل (1) – ( 5 دوره )
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 4- دوره ی نرم افزار GAMS
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 5- طرح ضیافت اندیشه ی استادان
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 6- آشنایی با آیین نامه ی آموزشی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 7- آشنایی با تحلیل پوششی داده ها
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 8- مقدمات نیاز سنجی آموزشی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 9- اصول و فلسفه ی تعلیم و تربیت
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 10- آموزش تدوین برنامه ی درسی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :