گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

بيوگرافي

نام : فرهاد نام خانوادگی : نوابی فر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : farhad.navabifar@mau.ac.ir
ایمیل : nfarhad49@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : Pattern recognition, Image processing, Sound processing, Biometric
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برق- مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : UTM Malaysia سال اخذ مدرک : 2014
عنوان پایان نامه : Improved human face detection using Cascade Adaboost algorithm and Histogram of oriented gradients
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : سخت افزار و تعمیر کامپیوترهای شخصی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاه متاکو تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدارهای الکترونیکی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدارهای الکتریکی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه توحید ذوب آهن اصفهال تاریخ دوره :
عنوان دوره : الکترونیک دیجیتال
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه توحید ذوب آهن اصفهال تاریخ دوره :
عنوان دوره : انتقال داده ها
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره :
عنوان دوره : شبکه های کامپیوتری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدارهای منطقی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره :
عنوان دوره : الکترونیک 3
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره :
عنوان دوره : تکنیک پالس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره :
عنوان دوره : مخابرات 1
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره :