دکتر فاطمه ذیگلری
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : ذیگلری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : f.ziglari@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : Human capital, management , Management (Educational) , Human Resource management , Human relation , Education
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : Management (Educational)
دانشگاه محل تحصیل : Science & Research of Tehran سال اخذ مدرک : 2012
عنوان پایان نامه : A Survey of the role of the university on the human capital : A Model for improving the Higher Education System of IRAN (سرمایه انسانی در مدیریت)
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: -گواهینامه دوره روش شناسی تحقیق
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: -گواهینامه دوره برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: -گواهینامه دوره الگوهای یاددهی یادگیری 1
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: -گواهینامه مقاله نویسی به زبان فارسی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: -گواهینامه دوره نرم افزار SPSS
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: -گواهینامه ارائه مقالات علمی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: -گواهینامه دوره روش برقراری ارتباط موفق
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : 1-مدرس دوره آموزشی کارگاه مدیریت عملیاتی ویژه مدیران آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 4 استان اصفهان ,دروس:مکاتب مدیریت ،م.فرهنگ سازمانی
محل دوره : دبیر خانه منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره : ۱۳۸۸
عنوان دوره : ۲-مدرس دروس دوره آموزشی کارگاه مدیریت عملیاتی ویژه مدیران آموزشی دانشگاههای آزاداسلامی منطقه 4 استان اصفهان در تابستان 1390- دروس مدیریتی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی ،مبارکه تاریخ دوره : ۱۳۹۰