دکتر اکرم یوسف زاده
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

بيوگرافي

نام : اکرم نام خانوادگی : یوسف زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.yousefzadeh@mau.ac.ir
ایمیل : ayousofzade@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : Configuration of groups
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : Paradoxical decomposition of groups characterized by configurations
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره پسادکتری
ارائه دهنده : دانشگاه آلبرتای کانادا
محل دوره : University of Alberta, Department of Mathematical and Statistical Sciences طول دوره : 1سال(2012)
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره :
محل دوره : تاریخ دوره :