سعید آقابیگی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - ریاضی

بيوگرافي

نام : سعید نام خانوادگی : آقابیگی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s.aghabeigi@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :