گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

بيوگرافي

نام : مرتضی نام خانوادگی : راعی دهقی
تاریخ تولد : 1334/02/10
محل تولد : دهق-نجف آباد
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.raei@mau.ac.ir
ایمیل : dr_mraeidehaghi@yahoo.com.ph
زمینه تحقیقاتی : مديريت - انرزي - اقتصاد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق B.S.E.E
دانشگاه محل تحصیل : Mapua Institute of Technology سال اخذ مدرک : 1361
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی M.B.A
دانشگاه محل تحصیل : Manuel Luis Quezon University سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه : A Comparative Analysis of the Economic Viability of the Bataan Thermal Plant and the Mak-Ban Geothermal Plant
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی D.B.A
دانشگاه محل تحصیل : Manuel Luis Quezon University سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه : Energy Generation of Five Selected NAPOCOR Power Plant: A Financial Evaluation
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: 1- روش شناسي تحقيق
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: 2- برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: 3- مقاله نويسي به زبان فارسي
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره :
عنوان دوره: 4- الگوهاي ياددهي, يادگيري
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره :
عنوان دوره: 5- بهينه سازي روابط استاد و دانشجو
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره : 6 روز
عنوان دوره: 6- انگيزش و ياد دهي اثر بخش
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره : 6 روز
عنوان دوره: 7- آشنايي با كامپيوتر و ويندوز 98
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طول دوره : 3 روز