مهندس حمیدرضا روناسی
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : روناسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.ronasi@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :