گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

بيوگرافي

نام : مجتبی نام خانوادگی : آقاجانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.aghajani@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : برنامه ريزي توليد و عمليات، تحقيق در عمليات، ارزيابي عملکرد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی گرایش کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت گرایش تحقیق در عملیات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : طراحی یک مدل برنامه ریزی تولید با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت تولید و عملیات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه مازندران سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : طراحی یک مدل زنجیره تامین پایدار در شرایط رقابت و عدم قطعیت