گروه آموزشی : روان شناسی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : کدخدایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.kadkhodaee@mau.ac.ir
ایمیل : mkadkhodaie@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : رشد وتحول کودک - سايکو پاتولوژي تحولي - شخصيت - بهزيستي روان شناختي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه الزهرا تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روان شناسی سلامت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: نحوه نگارش زندگی نامه علمی(CV)
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد مبارکه
محل دوره : طول دوره : 1390
عنوان دوره: مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد مبارکه
محل دوره : طول دوره : 1390
عنوان دوره: کاربرد تکنولوژی آموزشی در کلاس درس
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد مبارکه
محل دوره : طول دوره : 1387
عنوان دوره: سبک های یادگیری وروشهای اثربخش مطالعه
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد مبارکه
محل دوره : طول دوره : 1386
عنوان دوره: انگیزش و یاددهی اثربخش
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد مبارکه
محل دوره : طول دوره : 1384
عنوان دوره: الگوهای یاددهی و یادگیری1
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد مبارکه
محل دوره : طول دوره : 1384
عنوان دوره: نشانه شناسی اختلالات روانی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد شهرکرد
محل دوره : طول دوره : 1389
عنوان دوره: مشاوره قبل ازازدواج
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد رودهن
محل دوره : طول دوره : 1383
عنوان دوره: توانمندسازی معنوی
ارائه دهنده : مرکز جامع مشاوره و خدمات روان شناختی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
محل دوره : طول دوره : 1395
عنوان دوره: درمان رفتاری-سیستمی-تحلیلی اختلالات اضطرابی، وسواس و نشانه های بدنی
ارائه دهنده : دانشگاه تهران
محل دوره : طول دوره : 1395
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : شیوه های فرزنذپروری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه تاریخ دوره :
عنوان دوره : بازی درمانی
محل دوره : مرکز تربیت معلم شهید باهنر( دانشگاه فرهنگیان ) تاریخ دوره :