دکتر حمید ناظمی
گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مواد

بيوگرافي

نام : حمید نام خانوادگی : ناظمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :  hamidnazemy@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :