دکتر زهرا سرجویی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : سرجویی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : z.serjooi@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :