گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : عقیلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
دانشگاه محل تحصیل : پیام نور زرین شهر سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : بررسی نگرش دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه نسبت به امکانات ....
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : علوم اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1363
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر کارورزی بر عمکرد معلمان