گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

کتاب ها

:: زبان تخصصي کامپيوتر

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1388
ناشر :
نام ناشر : جهاد دانشگاهي اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-5051-40
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: زبان تخصصي کامپيوتر

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر :
نام ناشر : کنکاش
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-136-114-2
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: مفاهيم سيستم عامل

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ :
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: اصول سيستم عامل

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ :
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: تجزيه و تحليل سيتم ها

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1389
ناشر :
نام ناشر : کنکاش
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: سيستم عامل

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1389
ناشر :
نام ناشر : کنکاش
تعداد صفحات : 239
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-136-026-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

مإخذهاي اصلي اين اثر, کتاب هاي سيابرشاتس, استالينگ و تانون بام مي باشد

1