گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - حسابداری

کتاب ها

:: حسابداري مديريت استراتژيک

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

عضويت در گروه علمي
:: حسابرسي پس از قانون ساربانس آکسلي

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1391
ناشر :
نام ناشر : انتشارات چرتکه
تعداد صفحات : 168
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

مقطع ارشد حسابداري و مديران مالي

1