گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

کتاب ها

:: ساختمان هاي گسسته

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر :
نام ناشر : انتشارات آسمان نگار
تعداد صفحات : 450
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-6596-36-5
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

1