گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

کتاب ها

:: مداخله بوم¬شناسي در کودکان با مشکلات حرکتي

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 2022
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد واحد مجلسي
تعداد صفحات : 238
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786229429105
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : الهام محمودی فر -

1