رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

کتاب ها

:: روانشناسي تربيتي ( يادگيري ، آموزش )

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 510
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-2655-6
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

تاريخ صدور مجوز چاپ 29/ 4/ 93 شماره پروانه / 450/ 8354ج
:: روش تحقيق در علوم رفتاري

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1390
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار
تعداد صفحات : 255
قطع کتاب :
شماره شابک : 9789641009764
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

1