گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

کتاب ها

:: اقتصاد مهندسي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1387
ناشر :
نام ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 248
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-5051-19-3
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: راهنماي جامع اقتصاد مهندسي

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1388،1391
ناشر :
نام ناشر : پويش انديشه اصفهان
تعداد صفحات : 267
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-544-136-6
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: پژوهش عملياتي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : چاپ سوم 94
ناشر :
نام ناشر : پويش انديشه اصفهان
تعداد صفحات : 256
قطع کتاب :
شماره شابک : 9789645441751
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :

چاپ اول 1385 چاپ دوم 1387
:: بررسي طرح هاي صنعتي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1384،1387
ناشر :
نام ناشر : پويش انديشه اصفهان
تعداد صفحات : 310
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-8611-91-2
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: رياضيات و کاربرد آن در اقتصاد و مديريت

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1382،1386
ناشر :
نام ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 352
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-6098-56-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

1